KNUDEN

KNUDEN

Broager Drenge udgiver sit eget blad KNUDEN 4 - 5 gange årligt. Desuden kommer der særnumre optil visse arrangementer så som Grupperådsmøde (februar nummer), Påskedekorationer, Hyttedag og andet. Bladet uddeles til alle spejdere. KNUDEN findes også her som pdf-fil.